Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กหญิงสุทธิดา ด้วงเหม
ชื่อเล่น :   กาฟิวส์
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
Summer Camp 2562
Winter Camp 2562
ชั้นเรียน :   ป.5
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   ชอบภาษาอังกฤษ อยากเป็นดีไซเนอร์ โตขึ้นอยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า เป็นเด็กเรียนเก่ง หัวไว กล้าแสดงออก(มาก) กล้าตัดสินใจ มีน้ำใจและกล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ
พัฒนาการต่อเนื่อง :   เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ย้ายไปศึกษาต่อนครศรีธรรมราช
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :