Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กหญิงภาวิดา ขำกล่ำ
ชื่อเล่น :   อิ๊ง
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
Summer Camp 2562
Winter Camp 2562
ชั้นเรียน :   ป.2
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   ชอบคณิตศาตร์ อยากเป็นหมอ พูดเก่ง ค่อนข้างแสดงความเป็นตัวเองชัดเจน ชอบไม่ชอบสิ่งไหน ก็แสดงออกอย่างชัดเจน ช่างซักถาม ให้ความร่วมมือตามความชอบของตนเอง
พัฒนาการต่อเนื่อง :  
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :