Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กชายดนัยณัฐ ป้อมคำ
ชื่อเล่น :   ปอ
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
Summer Camp 2562
Winter Camp 2562
ชั้นเรียน :   ป.2
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   ชอบภาษาไทย อยากเป็นทหาร เรีียนช้า สมาธิสั้นแต่เมื่อจดจ่อกับสิ่งใดก็จะทุ่มสมาธิทำจนสำเร็จ น้องมีความพิเศษ ชอบกรี๊ด แต่คุยรู้เรื่องเข้าใจและให้ความร่วมมือดี
พัฒนาการต่อเนื่อง :  
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :