Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กชายธนวินท์ พันธ์รอด
ชื่อเล่น :   อัพ
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
Summer Camp 2562
Winter Camp 2562
ชั้นเรียน :   ป.1
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ได้เร็ว ความจำดี ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นปลอบเพื่อนเวลาร้องไห้ดูแลเพื่อนดี ชอบการแข่งขัน ยอมรับการพูดคุยด้วยเหตุผล
พัฒนาการต่อเนื่อง :  
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :