Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กชายยศกร ทับทิม
ชื่อเล่น :   พอเพียง
เข้าร่วม :   Winter Camp 2560
Winter Camp 2560
Summer Camp 2561
ชั้นเรียน :   ป.5
โรงเรียน :   หนองอาสา
ข้อมูลทัวไป :   เรียบร้อย ร่าเริงสดใส พูดน้อย นิสัยดี เป็นเด็กผู้ชายที่มีความเป็นเด็กสูง งอนเก่ง จะพยายามเอาชนะตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เข้าใจเร็ว มีทักษะที่ดีในทุกวิชา มีความพยายามสูง
พัฒนาการต่อเนื่อง :  
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :