Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กหญิงจันทร์จิรา รักดี
ชื่อเล่น :   แพร
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
ชั้นเรียน :   ป.6
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   ชอบศิลปะ อยากเป็นนักแต่งบ้าน ชอบพูด ชอบเเสดงความคิดเห็น มีมารยาท ไม่ค่อยจดเวลาสอน แต่ตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือดี
พัฒนาการต่อเนื่อง :   ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมบ้านไร่
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :