Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     
     
ชื่อ :   เด็กชายเกริกเกียรติ สินโสภา
ชื่อเล่น :   ซี
เข้าร่วม :   Summer Camp 2561
Winter Camp 2561
ชั้นเรียน :   ป.6
โรงเรียน :   บ้านพุต่อ
ข้อมูลทัวไป :   ชอบศิลปะ อยากเป็นนักก่อสร้าง เป็นคนพูดเก่ง ชอบทายคำถามอะไรเอ๋ย เป็นเด็กที่ถนัดคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี ขี้เล่น เเละมีความสามารถพิเศษวาดรูปตัวการ์ตูนได้เยี่ยมมาก ตั้งใจเรียน
พัฒนาการต่อเนื่อง :   ปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อโรงเรียนประถม-มัธยมหูช้าง
เสียงจากเด็ก :  
ผลงานเด็ก :