Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นวันก่อตั้งขบวนการโลกแสนสวย ดำเนินงานโครงการครูถุงนอนสอนหนังสืออย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จาการทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปี เราได้จัดค่ายสอนหนังสือระยะยาว 2 เดือน ทั้งหมด 2 ค่าย และระยะสั้น 1 อาทิตย์ทั้งหมด 2 ค่าย จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม 4 โรงเรียน แน่นอนว่าเรายังมุ่งหวังรลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้ง ใจ กายและปัญญา ให้เติบโตร่วมกันทั้งเด็กๆและครูอาสา เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน ร่วมกัน เราเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ในเรืองของวิชาการอย่างเดียว แต่คือวิชาชีวิตที่ต้องเรียนรู้แบบองค์รวม และวิชาชีวิตคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

รับชมวิดีโอกิจกรรมและรูปภาพได้ที่

icon_facebook   BuWgang
     
icon_twitter   @buwgang
     
icon_youtube   BuWgang