Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

‘Winter Camp 2019 3nd

English Communication and Life Motivation 2020, January 9th  – 18st 

ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน

โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา

รุ่น 3 โรงเรียนบ้านเกวต จ.น่านปฎิบัติงาน 9-18 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์

 1. เน้นการสอนโดยใช้หลัก L+1 ในขณะที่ L หมายถึงระดับความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน และทำการสอนโดยเพิ่มระดับความรู้เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ของแต่ละระดับชั้นประถม ตามศักยภาพการเรียนรู้และความถนัดของเด็ก ทั้ง กาย ใจ และปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือนอกห้องเรียน เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในชีวิตประจำวัน
 2. เปิดโอกาสด้านความคิดให้นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริง ร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับเด็ก
 3. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิบัติงาน

 

การเตรียมตัว

 1. เนื้อหากิจกรรมการสอน สอนวันจันทร์ -พฤหัส 9.00 -15.30
 • ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยบริบทของชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นมะกรูดอยู่ทางตอนใต้ของห้วยขาแข้ง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมากในช่วง ธันวาคม – มกราคม ดังนั้นหัวข้อเนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น
 • การทักทาย / ครอบครัว
 • แผนที่ / การเดินทาง / บอกเส้นทาง
 • ตลาด / การค้าขาย
 • อาหาร / พืชผัก ผลไม้
 1. เนื้อหากิจกรรมบูรณาการวันศุกร์
 • ดำเนินกิจกรรมในเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมให้ครูถุงนอนและเด็กๆได้แลกเปลี่ยนกันโดยมีเนื้อหาดังนี้
 • เดินทางไกลสำรวจทำแผนที่ชุมชน
 • ศิลปะ
 • การแสดงของเด็ก/ครูถุงนอน
 • อื่นๆ
 1. สิ่งที่ครูถุงนอนต้องเตรียมไป
 • ใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การรับฟัง ยอมรับความความแตกต่าง
 • ไฟฉาย
 • กระบอกน้ำดื่ม
 • เสื้อผ้าชุดลำลอง 4-5 ชุดที่สุภาพ สามารถใส่เสื้อยืดกางเกงเลได้ ของดเว้นเสื้อกล้าม เสื้อรัดรูป กางเกงขาสั้นเกินหัวเข่าขึ้นไป เน้นเสื้อผ้าซักง่ายแห้งเร็ว เสื้อผ้าสามารถซักได้ แต่จะแห้งช้าหน่อยเพราะแดดไม่แรง
 • เสื้อกันหนาว อุปกรณ์กันหนาว เพราะช่วงที่ออกค่ายอากาศที่นั่นเริ่มเย็นแล้ว
 • ยารักษาโรคประจำตัว
 • อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ หมอน ผ้าห่ม ไม้แขวนเสื้อฯลฯ
 • รองเท้าผ้าใบ หรือหุ้มส้น รองเท้าลำลอง
 1. สิ่งที่โครงการสนับสนุน
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูถุงนอนก่อนการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน และ จบการปฏิบัติงาน) (กรุงเทพ - โรงเรียนพื้นที่ปฏิบัติงาน)
 • สนับสนุนที่พัก ถุงนอน มุ้ง และอาหารสำหรับครูถุงนอนโดยพักที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนการทำงานและดูแลครูถุงนอนโดยทีมขบวนการโลกแสนสวย
 • สนับสนุนการทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครูถุงนอนทุกคน
 • สนับสนุนสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
 • ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความแตกต่าง ความเข้าอกเข้าใจ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการอยู่และทำงานร่วมกัน
 • อุปกรณ์ทำสื่อกิจกรรมการสอน
 • การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตในชุมชน

 

รับชมวิดีโอกิจกรรมและรูปภาพได้ที่

icon_facebook   BuWgang
     
icon_twitter   @buwgang
     
icon_youtube   BuWgang