Logo_BuWgang_1  
  Logo_BuWgang_2  
  ร่วมบริจาค  
   
     

หลังจากที่ได้ดำเนินการสอนมา 1 เดือน ทางทีมงานจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษคือการพาครูถุงนอนทั้งคนไทยและต่างชาติ เด็กๆ ครูไปทัศนศึกษาวิถีชุมชนและธรรมชาติในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ซึ่งครั้วนี้เราได้เรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สำคัญเลยได้แก่ การทอผ้าซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยบรรพบุรุษ ครั้งนี้เราได้เยี่ยมชม

1.ชุมชนทอผ้า วัดทัพหลวง

2.พิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายาย ป้าจำปี ธรรมศิริ ศิลปินเอกด้านการทอผ้า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ชาวลาวครั่งดั้งเดิมของชาวลาวครั่งลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว ในการอพยพมานำเอาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีรวมไปถึงเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ติดตัวมาด้วย และสืบต่อเป็นมา

3.ถ้ำพุหวาย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายในถ้ำกว้างขวาง เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่อลังการที่คาดว่ามีอายุหลายล้านปี และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง นาคี

4. บ้านเกษตรพอเพียงในชุมชนพุต่อ ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อให้ครูถุงนอนได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร

หลังจากที่เสร็จภารกิจการทัศนศึกษากันแล้ว เรายังมีกิจกรรม Campping สันทนาการตอนกลางคืนเล่นละครเงียบกระชับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่

FB page : www.facebook.com/BuWgang
IG : @buwgang